2015-2016 навчальний рік

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА. Книги -  це  ріки , що  наповнюють світ…   Оксана  Іваненко «Друкар  книжок     небачених». Коротко  про письменника. Повість  про  початок  книгодрукування  ,  сподвижників  друкарської  справи

Книга - казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах історії... Г. Лейбніц.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Історія  книги і  книгодрукування.

Історія  нашої  книги давня  і тисячолітня…Колись,  коли ще  люди  не робили  книжок,  подібних до  сучасних,  вони писали  на  дощечках,  зроблених  з береста   чи   дуба. Деякі   з  них  збереглися  до наших  днів , ї  називають  «берестяні  грамоти». 

На таких  дубових  дощечках  написана  «Велесова  книга».  А  тисячу  років  тому  відбулася подія ,  що  змінила  все  життя  наших  предків,  - прийняття  християнства.  988-ий  рік… Володимир  Великий….  Із  прийняттям  християнства  з’являються  в  нас  християнські  книжки.  Це  Біблія ,  Євангеліє,  Апостол,  псалтир,  покликані  утверджувати  християнську  віру  на  нашій  землі.  Написані  церковнослов’янською  мовою,  вони були  зрозумілі  руським  людям,  бо  це  була  мова їхніх  сусідів  - слов’ян

Найдавніша   книжка ,  що  збереглася  з  тих  далеких  часів,  називається  Остромирове  Євангеліє,  написані  були  на замовляння чоловіка  на  ім’я  Остромир.

       Кожна  книга  писалася  від руки гусячим  пером  на  дуже  дорогому   матеріалі   -  пергаменті,  виготовленому  з  телячої шкіри,  по-особливому  вичиненої.  Для  книги  робився оклад  (оправа),  для  його  прикрашання  використовували  метал,  дорогоцінне  каміння Така  книга  коштувала  дорого. Створювалася  роками.

      Виготовленням  книг  займалися  монахи  при  монастирях. Вони  перекладали  релігійні книги,  переписували їх,  прикрашали  сторінки  книги візерунками  та  заставками. Для  цього треба  було  бути освіченою та мистецьки  обдарованою  людиною.

     Привозних  книг  не  вистачало  для  потреб  держави  і  церкви.  За  часів князя Ярослава   Мудрого у  збудованому  тоді  Софіївському  соборі відкрився перший  на  Русі скрипторій  – майстерня  ,  де   виготовлялися  книги. Князь  Ярослав  мудрий  відзначався  любов’ю  до книжок. Він  наказав  утворити першу  книгозбірню на  Русі. Знаходилась вона  тут  же,  у  Софіївському соборі.  Її вважають  першою  нашою  бібліотекою.

Саме  тоді,  у  давні  часи  з’явився  наш  перший    літопис -  «Повість  минулих літ». Його вважають найстарішою  руською  книгою,  адже   це  була  не перекладена  з  іншої мови книга,  а  написана  нашим  літописцем  -  Нестором. Текст повісті  ,  написаний ним,  не зберігся, але  збереглися копії. Кожен  монастир  мав собі  за  честь  мати   твір святого Нестора.

    Ось  як починався  цей  літопис:»Се  повість  временних літ,  звідки  почалася  Руська земля,  хто  в  Києві  перший  став  княжити і  звідки  Руська  земля  стала  буть». А  от  як в  літописі  записано  про  книги : «Велика  бо користь  буває  людині  від учення  книжного. Книги  ж учать і насталяють нас на  путь  покаяння,  і  мудрість  ,  бо,  і  стриманість   здобуваємо ми  із  словес  книжних, бо  се  ріки ,  що  наповнюють  всесвіт  увесь.  Се  є  джерелами  мудрості,  бо  у  книгах  незмірна  глибина. Ними  , бо  в  печалі  ми  втішаємося,  вони  є  уздою  стриманості.  А  мудрість великою   є  … Якщо  бо пошукаєш  ти в  книгах  мудрості пильно,  то знайдеш ти   велику  користь душі  своїй.  Бо  коли  хто  читає  книги,  то  бесідує  він  з Богом  або  зі  святими  мужами»

   

Через  кілька  століть   по  смерті Нестора з’являються  й  друковані  книжки . Вони були набагато дешевші  за  рукописні:  папір  коштував  дешевше за  пергамент, та й  часу  для  виготовлення книг за  до допомогою  друкарського  верстата витрачалося  значно  менше.

  Першими українськими  друкованими  книжками стали  релігійні   книги,  надруковані  у  Кракові  та Празі та інших містах слов’янами – друкарями ,  серед них  найвідоміший -  Франциск  Скорина.

       Найвідомішим першодрукарем    в  Україні був  Іван  Федоров.

     Іван Федоров (1510—1583) — засновник книгодрукування в Росії та Україні. За окремими даними, навчався у Краківському університеті, де одержав ступінь бакалавра.     Свою діяльність розпочав разом з П. Мстиславцем у 1563 p. у Москві, де видрукував першу датовану російську книгу “Апостол”.

У ній він виступив не лише як друкар, а й як редактор. Видання багато ілюстроване: на фронтиспісі зображено апостола Луку. Заставки та кінцівки, а їх 48, виконані на високому художньому рівні. Шрифт розроблено на базі московського півуставу. Окрім “Апостола” у Москві вийшло два видання “Часовника”.

    Але в 1566 p. І. Федоров разом з П. Мстиславцем залишив Москву і переїхав в Україну. За однією версією, це було зумовлено гонінням верхівки церкви, за іншою — культурна місія. Свою діяльність в Україні він почав в Заблудові у маєтку гетьмана князівства Литовського Г. Ходкевича, де друкує “Учительнеє Євангеліє”. Після   від’їзду Петра Мстиславця до Вільно І. Федоров уже один випустив “Псалтир” з “Часословом”.

Із Заблудова він переїхав до Львова, де в 1573 p. заснував першу в Україні друкарню, а вже в 1574 p. виходить “Апостол”. В книзі є післямова “Повесть… откуда начася и како свершися друкарня сия”, — це перший зразок української мемуарної літератури. 

   1574 рік знаменний тим, що цього року вийшла “Азбука” — перша українська граматика. На сьогодні відомий один повний примірник у Гарвардському університеті США. Видання цього підручника демонструє І. Федорова як просвітителя українського народу.

Четверта його друкарня почала діяти в 1578 p. в Острозі, у маєтку князя К. Острозького, де було ще раз перевидано абетку. Вона призначалася для навчання дітей у школі, заснованій у місті. Тут же, в Острозі, І. Федоров випустив першу повну слов’янську Біблію кириличного шрифту, так звану Острозьку Біблію. Нині відомо близько 250 її примірників. Це одна з найвизначніших пам’яток історії та культури слов’янського народу.

    І. Федоров — постать ренесансної доби. Як і багато хто у цей період, він був різнобічне освічений, поряд з видавничою справою відливав гармати, винайшов багато дульну мортиру з частинами, що взаємозамінювалися. Певний час (протягом 1583 p.) працював у Кракові, Відні й, можливо, Дрездені. Мав тісні зв’язки з освіченими людьми Європи. Зокрема, у Дрезденському архіві знайдено листування І. Федорова із саксонським курфюрстом Августом.

     Свій життєвий шлях І. Федоров закінчив у Львові в 1583 p.

Український і російський народи віддають належне своєму першодрукареві, а всі книговидавці та книгознавці в 1959 p. започаткували й регулярно проводять щорічні наукові сесії, присвячені актуальним проблемам історії книги та книжкової справи — “Федоровські читання”. Вийшла велика кількість наукових праць, присвячених життю і діяльності “друкаря книг пред тем невиданных”.

   Іменем Івана Федорова довгий час називався Український поліграфічний інститут у Львові (тепер Українська академія друкарства). У Росії його іменем названо продовжуване видання, присвячене стародрукам — «Федоровські читання» (М., 1976 і далі.). У Львові та Москві є пам'ятники Івану Федоровичу (Федорову). Від 1949 року іменем Федорова названо вулицю у Львові[3], де міститься колишня будівля Ставропігійського інституту і з 1944 року діє Ставропігійський професійний ліцей (до 1990 - ПТУ), що готує кваліфікованих робітників-поліграфістів.

ЧИТАТИ БІОГРАФІЮ  О.ІВАНЕНКО chl.kiev.ua/95/writer_1/ivanenko/ivanenko-1.htm

ЧИТАТИ ТВІР "ДРУКАР КНИЖОК НЕБАЧЕНИХ"     http://teacher.in.ua/navchalni-predmeti/ukr-mova-literatura/materiali-do-urokiv/oksana-vanenko-pov-st-drukar-knizhok-nebachenih.html

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:  

Завдання для всіх учнів:

 • Прочитати   повість.
 • Скласти  власні  заголовки  до розділів.

Завдання за вибором:

 • Підібрати 4 прислів’я про книгу і пояснити їх зміст.
 • Записати  коло думок «Про що розповіла мені повість»
 • Скласти карту географічних назв, що зустрічаються у творі і побудувати розповідь.

Завдання ускладнене:

 • Написати листа Івану Федорову.
 • Складіть таблицю, вказавши,  які риси характеру Федорова  вас вразили, змусили  замислитись. Випишіть із  тексту  цитати на підтвердження   цих рис.

Персонаж

Риси  характеру

Цитата

Іван  Федоров

 

 

ДАТА  26.01.2015 

Тема. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1.     «ПРИГАДАЙ » (усно)

·        А які ви знаєте частини мови?

·        На які 2 групи вони поділяються?

·        Чим різняться самостійні частини мови від службових?

·        Які відносяться до самостійних?

·        Які відносяться до службових?

·        Який розділ науки про мову вивчає частини мови?

2.    Передивіться  презентацію та виконайте  подані завдання.

Прикметник Як частина мови. Роль у реченні. Практичні завдання.

 

 

3. Прочитайте загадки. Відгадайте їх. Визначте в тексті загадок прикметники. Спишіть в зошит

 1. Біла, а не сніг, зелена, а не луг, кучерява, а не людина.
 2. Червоний колір, винний смак, кам’яне серце. В кого так?
 3. Довгий, зелений, добрий, солоний, смачний і сирий. Хто це такий?
 4. Ніс залізний, а хвіст конопляний.

5.Ніс довгий, а голос дзвінкий.

4. Списати текст в зошит, розкриваючи  дужки. Визначити морфологічні ознаки прикметників.
Тихо – тихо опускаються сніжинки (пухнастий). (Сірий сонний) дерева ніби прислухаються до їхнього (неквапливий) падіння. Беззвучно та урочисто сніжинки лягають на (голий) гілки, (пошорхлий) траву. Ще мить і все вкриється (сліпучий білий) ковдрою. 

5.  ПОПРАЦЮЙ ТВОРЧО(виконати завдання на окремому аркуші)

Скласти опорну схему «ПРИКМЕТНИК – самостійна частина мови»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ ІІ ГРУПИ.

 1. Опрацювати матеріал підручника с.140 – 143. Скласти опорну схему «ПРИКМЕТНИК – самостійна частина мови»
 2.  Виконати усно вправи 344, 348,347.
 3. Письмово виконати вправи  348 (2), 351 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 05.03.2015

Тема. Віктор Близнець. «Звук павутинки» (скорочено). Коротко про митця.

 

 

Епіграф заняття: Я належу до того покоління, якому випав шматочок безкінечно

радісного довоєнного дитинства.                        В.Близнець

Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це

пам’ятає.                                                     Антуан де Сент-Екзюпері

 1. Поміркуйте,  чи можна почути звук павутинки — тоненької, незримої, невловимої? Як ви назвали б людину, котра не лише почула, як бринить павутинка на вітрі, а й знайшла слова аби описати цей звук?

  Ім’я цієї незвичайної людини — Віктор Близнець, автор повісті «Звук павутинки»

 1. Опрацюйте біографію письменника ( с. 198) або знайдіть цікаві факти з життя з додаткових джерел. Підготуйте коротке повідомлення «Життєвий і творчий шлях В.Близнеця» (усно)

     2.1. Додаткова інформація. Повість «Звук павутинки» Близнець написав на порозі сорокаріччя. Захотілося повернутися в дитинство, відчути його таємничі звуки та пахощі, познайомити читачів із срібним чоловічком з чудернацьким найменням Бумс, відкрити чари природи. Тому саме слова Антуана де Сент-Екзюпері та Віктора Близнеця є епіграфом нашого уроку.

   3. Прочитайте  розділ «Срібний чоловічок» ( с.199 – 203)

   4. Дайте відповіді на питання ( усно)

♦ Чому твір починається цікавими музичними звуками? Про що вони свідчать?

♦ Яким хлопчику уявляється срібний чоловічок? Як він до нього ставиться?

♦ Де розшукав хлопчик срібного чоловічка?

♦ Що трапилося з хатою, де мешкав хлопчик, після дощу? Як цю подію сприймали герой та його мати? З чим це пов’язано?

♦ Яким чином хлопець міг спостерігати за сонячним кінофільмом?

♦ Чим вразили героя твору Вишневі Пушинки? Які художні засоби використовує автор, змальовуючи Пушинки? Чому слово Пушинка пишеться з великої літери?

♦ Що трапилося під час кружляння Пушинок? Як герой твору зреагував на дію піратів? Чому йому була не байдужа доля білих красунь?

♦ Хто і яким чином допоміг Пушинкам у небезпечній для них ситуації?

♦ Які думки зародилися в хлопця стосовно походження срібного чоловічка?

♦ Як хлопчик вирішив назвати срібного чоловічка? Чому саме так?

♦ Чому герой твору жалів метелика, якого він спіймав і посадив у коробку? Як це характеризує хлопця?

♦ Чому змінилося його ставлення до срібного чоловічка?

♦ Про що свідчить риторичне питання, над яким розмірковує герой твору: «Для чого вбивати живе?»

 

 

 

 

ТЕМА: ДОКОНАНИЙ І НЕ ДОКОНАНИЙ ВИДИ ДІЄСЛОВА

Дата    05.03.2015

Мета: ознайомити  із доконаним і недоконаним видами дієслів, сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів; пояснити причини специфічної зміни ознаки всіх форм дієслова; удосконалювати вміння доречно вживати види дієслів в мовленні.

1. Ознайомлення учнів з теоретичним матеріалом

1.1. Опрацювання теоретичного матеріалу

 Вид — специфічна ознака всіх форм дієслова — указує на характер перебігу дії в часі, виражає відношення дії до її внутрішньої межі. Недоконаний вид виражає незавершену дію, відповідає на запитання що робити? Доконаний вид виражає завершену дію, відповідає на запитання що зробити?

 

Видові пари

Доконаний вид

Недоконаний вид

Одновидові дієслова

 

 

Кохати — покохати

Схаменутися

Прагнути

Гарантувати

 

 

 

Говорити — сказати

Розкричатися

Намагатися

Женити

 

 

 

Відшуміти

Погукувати

Вінчати

 

 

УВАГА! У деяких дієсловах значення доконаного і недоконаного видів може виражатися однією формою

                                                      Писати – написати       співати-заспівати

Такі дієслова називаються двовидовими.

Окремі дієслова мають тільки форму недоконаного або доконаного виду (це дієслова із префіксами  пере-, роз-, від-, про, на-, за- )

                                      Перебігти, розбігтися, відбігти, пробігти,  забігти

 2. Практична робота

2.1.  Робота над текстом

Ø  Прочитати вголос текст. Визначити його стиль і тип мовлення. Дібрати до нього заголовок.

Коли в середині дев’ятого століття в морі поблизу столиці могутньої Візантії Царгорода з’явилася величезна ескадра руських суден, візантійці, як свідчать історики, уже добре знали, з яких земель прибули ті кораблі і що за люди там живуть. Їм зоставалося лише зрозуміти одне: якщо Русь виставила стільки воїнів і в неї такий гігантський флот, значить, вона — справді могутня держава.

Звістки ж про Київську Русь як велику державу з’являються у візантійських хроніках уперше в VI–VIII століттях, а з годом вони там займають дедалі більше місця (За М. Слабошпицьким).

Ø  Виписати дієслова. З’ясувати морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

2.2. Робота з деформованим текстом

Ø  Записати текст, уставивши потрібні за змістом дієслова з довідки. Визначити їх вид.

Не раз… Кодак із рук до рук, не раз Кодацькі скелі… гарячою кров’ю, аж поки нарешті… тут усе: і вибухи гармат, і гомін бойовища, й пісні волі. І… тільки один живий свідок давніх подій — поріг Кодацький, що й досі… за лицарями волі та… нам про минуле (А. Кащенко).

Довідка: переходити, вмиватися, зникати, лишатися, тужити, співати.

 2.3. Розподільний  диктант

Завдання: розставити слова у дві колонки за видами

Рватися , торкнув, аплодувати, емігрував, носити, налив, колихати, оглядати, обіперся , висипати, спустився.

2.4. Питання для самоперевірки ( усно):

1. Як розрізняти дієслова доконаного і недоконаного виду?

2. Як утворюються видові пари дієслів?

3. Які дієслова не мають видових пар?

 

 

Завдання для віконання в період з 26.02 по 02. 03 2015

 

 

Українська література

1. Дочитати твір В Нестайка «Тореадори з Васюківки».

2. Виконати письмово завдання

2.1. Гра «ТАК чи НІ».

 • Хлопці Ява і Павлуша поїхали з батьками до Києва.
 • Там вони побували в метро.
 • Їм дуже сподобалося.
 • Хлопчики вирішили побудувати таке й собі, у своєму селі.
 • Вони зайшли до Будинку проектів, попросили план будівництва і взялися до роботи. Метро вийшло на славу!
 • Але плямиста і огидна свиня Манюня не розуміла, що метро – лише для людей.
 • Вона захотіла покататися, та ще й без грошей, а коли не пролізла через турнікет, то дуже заверещала.
 • За це дід Варава налаяв хлопців і наказав закрити метро у нього біля сарая.

            2.2. «Гронування»
Запишіть хороше, що притаманне хлопчикам, і те, що, на вашу думку не красить підлітків.
                                  ПАВЛУСЬ                                        ЯВА

 

2.3. Завдання для самоперевірки. Дайте відповіді на запитання (усно)
1. Як звали діда-баштанника?
2. Під чим рили метро хлопці?
3. Депутатом чого була мати Яви?
4. Як звали корову, з якою билися васюківські тореадори?
5. Який спектакль ставили школярі?
6. Як звали свиню, що впала у метро?
7. Хазяїна чого шукали хлопці після пригоди на пляжі?
8. Автор опери «Кармен», арію з якої наспівували васюківські тореадори.
9. Один із злодіїв-«шпигунів».
10. Як звали дівчину, яка симпатизувала Павлуші?
11. Хто такий Жора?
12. Що найбільше вразило хлопців у Києві?
13. Як поводився Стьопа Карафолька?
14. Ким був Павлуша на баштані під час гри?
15. Які плоди нагадували героям тигрів?
16. Що зробили батьки хлопцям, дізнавшись про їхню витівку на баштані?
17. Хто застав дітей за грою в «єгипетські піраміди»?
18. Як звали справжнього друга Павлуші?

Українська мова

1.Опрацювати теоретичний матеріал ( за таблицею)

 

Частина

мови

Що

озна­чає

На які питан­ня від­повідає

Приклади

Як змі­нюється

Синтак­сична

Роль

 

Дієслово

Дію

предме­та

що ро­бити?

 що зро­бити?

Співати

прибігти

за спосо­бами, ча­сами, чис­лами, осо­бами або родами

Найчастіше -присудок,

підмет

Дієслово — самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?

ВИСНОВОК. Дієслово – незвичайна частина мови. Хоча б у тому, що вона означає дію. Адже споконвіку український народ не мислив свого життя без дії: навчатись, працювати, робити добро, співчувати, мріяти, вірити.        Дієслово на другому місці по вживанню у мові після іменника, тому треба знати цю частину мови й вміти користуватися нею в усному та писемному мовленні.

 1. Виконати завдання:

     2.1.   Всі ви знаєте, що нічого не можна створити без дії. На уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва ви виготовляли вироби із солоного тіста, малювали малюнки. А для того, щоб описати процес створення того чи іншого витвору мистецтва потрібні дієслова. Згадайте, в якій послідовності треба назвати дієслова, щоб виготовити виріб із солоного тіста чи намалювати малюнок, розподіліть дієслова та запишіть їх у дві колонки.

Виріб із солоного тіста

 

 •  

 

 

Слова для роботи: взяти, вибрати, поспостерігати, запам’ятати, уявити, перенести, уявити, додати, взяти, з’єднати, підготувати , розкачати, вивести,  розрізати, насипати, вимішати, зобразити, сформувати, розфарбувати, держати, фарбувати, підправити, додати, сушити.

2.2. Робота з деформованим текстом .

Спишіть текст, вставляючи дієслова. Підкресліть, визначте морфологічні ознаки та синтаксичну роль.

Хоч убога-убога наша хатина, та в цей вечір і вона…, …. Її бідність…вишиті рушники і кетяги калини, запашне сіно на покуті й святвечірній стіл. На ньому зараз …три хлібини, грудка солі, …стос гречаних млинців і … з різними пісними стравами ті святошні мальовані полумиски, що…добрим людям і здоров’я, і щастя, і червоного цвіту.(М.Стельмах)

Довідка: покращала, побагатшала, скрасили, лежать, височіє, стоять, бажають.

2.3. Зробити синтаксичний розбір речення (на вибір)

1. От батько поглянув у засніжену далечінь і тричі покликав Мороза. (М.Стельмах)

2. Морозе, Морозе, іди до нас кутю їсти. (М.Стельмах)

3. І тільки після цього ми йдемо вечеряти. (М.Стельмах)

2.4. Творча робота

- Уявіть морозний різдвяний вечір і спробуйте замініть прикметники дієсловом, виділити дієслова, визначити час, особу, рід (якщо можливо), число.

НаприкладБіла хатинка –  біліє хатинка.

Синє небо. Співучі колядники. Радісна душа.

2.5.    Завдання для самоперевірки.

 1.Що вивчає розділ Морфологія?

А  звуки

Б  будову слова

В  частини мови

Г  походження слів

 

2.Що означає дієслово?

А  ознаку предмета

Б  дію або стан предмета

В  ознаку дії

Г  предмет

 

3.Які часи має дієслово?

А  теперішній, майбутній

Б  минулий, теперішній

В  майбутній, минулий

Г  минулий, теперішній, майбутній

 

4.Які особи має дієслово ?

А  1, 2, 3 однини

Б  1, 2, 3 однини і множини

В  1, 2, 3 множини

Г  2, 3 однини і множини

 

5. В якому часі визначається рід дієслова?

А  минулому

Б  теперішньому

В  майбутньому

Г  у всіх часах

 

6.Яку синтаксичну роль виконує особове дієслово?

А  підмета

Б  додатка

В  обставини

Г  присудка

     Завдання для виконання в період з 03.03 по 09.03 2015

Українська література 

Розвиток мовлення.

Написання листа літературному герою

( за твором В Нестайка «Тореадор из Васюківки»)

1. Ми живемо у XXI столітті, в час високих технологій. Усе частіше люди спілкуються за допомогою мобільного зв’язку, мережі Інтернет. SMS та електронні листи суттєво відрізняються від традиційних листів, що писали люди протягом віків і тисячоліть. Тільки такі листи можна зберігати протягом багатьох років як пам’ять про близьку людину, відчувати аромат парфумів від них, перечитувати знову і знову... Тільки такого листа і можна написати улюбленому герою. Адже ти вже давно хотів поставити йому запитання, висловити свою думку про твір

2. Підготовка до написання твору

2.1. Обрати одного із головних героїв твору (за бажанням)

2.2. Дібрати цитати з твору, якщо потрібно.

2.3.Дотримуйся всіх вимог до написання листа.

- Шанобливе привітання;

- запитання до героя;

- власна думка про твір (героя);

- декілька слів про себе;

- прощальні слова;

- підпис, ім’я, прізвище.

3. Написання листа улюбленому герою.

Українська мова

Правопис НЕ з дієсловами.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал

НЕ з дієсловами

ОКРЕМО (З усіма формами дієслова не помічати, не міряти,не знаю)

РАЗОМ  (  Якщо без НЕ не вживаються неволити, нездужати, незчутися, ненавидіти, непокоїти, непритомніти, нетямитися, нетерпеливитися, нехтувати.

                 2.У префіксі НЕДО- (неповнота дії) недочувати, недоїдати, недосипати)

​Разом або окремо НЕ пишеться залежно від значення з такими дієсловами:

нездужати (хворіти) – не здужати ( не могти подолати);

неславити (ганьбити) – не славити ( не прославляти);

непокоїтися ( турбуватися) – непокоїтися ( не лежати);

нестямитися (втратити самовладання) – не стямитися (не повернутися до тями)

 1. Виконати вправи:
  1. Усно. Прочитати речення, пояснити написання НЕ з дієсловами, використовуючи правила (пишемо… (разом, окремо), тому що…)
 1. Заживає рана від опіку, та (не) вщухає біль, завданий словом.
 2. (Не) кажи -  (не) вмію, а кажи навчусь!
 3. Два хитрих мудрого (не) переважать.
 4. У чужому оці й порошинку бачить, а в своєму і сучка (не) добачає.
 5. Сваритися (не) слід, бо від сварки (не) злічиш бід.
 6. Сьогоднішньої роботи на завтра (не) відкладай.
 7. Коли (не) тямиш, то й (не) берися.
 8. Сам  (не) зчувся, як здоров'я позбувся.
 9. (Не) дочув глухий, що (не) добачив сліпий, як утікав кривий.
 10. (Не) досолить - (не) доїсть.
  1. Розподільний диктант.Завдання:  розподіліть дієслова (форми дієслів) у дві колонки:
   І - написання з не окремо; ІІ - разом; підкресливши третю  літеру в словах І колонки,  прочитаєте слово-ключ.

(Не) знаю ,( не)навидіти, (не )носитиму ,( не)доїдати, (не) ароматизувати, ( не)долюблювати, (не)ніяковіти,  ( не)хтувати , (не) надіявся , (не)рвувати , (не) яснів, (не)волити   Ключ: знання.  
           2.3.Прочитайте і  запишіть уривок із поезії, розставте пропущені розділові знаки.  На  місці  пропусків  уставте  частку не .  Поясніть  правопис.
Приїжджайте  частіше  додому                                                                      
щоб  ...  мучила  совість  потому.
Ні  грошей  ...  привозьте  ні  слави  —
будьте  з  рідними  ніжні  й  ласкаві.  
Бо  ...  вічні  ні  батько  ні  мати
завтра  можете  їх  ...  застати.  
Щоб  ...  мучила  совість  потому
приїжджайте  частіше  додому.