Торезький міський відділ освіти

 

Торезька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 26

Торезької міської ради Донецької області

 

вул. Косарева , 3, м. Торез, Донецька обл., 86609, тел. 0952147232

e-mail: shkola.v26@mail.ru Код ЄДРПОУ 25705003

 

 

Педагогічна Асамблея «Акме-парк»

 Вектор «Хіт-парад інноваційних освітніх практик»

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

«Сфера педагогічних інновацій»

 Система роботи над науково-методичною проблемою школи

Впровадження інтеграції навчання в практику сучасної школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Торезький міський відділ освіти

 

Торезька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 26

Торезької міської ради Донецької області

 

вул. Косарева , 3, м. Торез, Донецька обл., 86609, тел. 0952147232

e-mail: shkola.v26@mail.ru Код ЄДРПОУ 25705003

 

 

 

З А Я В К А

на участь у Педагогічній Асамблеї

«Акме-парк»

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (якщо робота колективна, то слід указати відомості про кожного учасника)
 • Дубик Галина Василівна, директор;
 • Іваніна Наталя Ігорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Батракова Людмила Ростиславівна, керівник ШПНМК природничо-математичного циклу;
 • Піскунова Олександра Іванівна, керівник ШПНМК суспільно-гуманітарного циклу;
 • Степаненко Ольга Григорівна, керівник ШНМК початкових класів
 1. Місце роботи, посада

Торезька загальноосвітня школа

 І-ІІ ступенів № 26

 

 1. Науковий ступінь

 -

 1. Вчене звання

 -

 1. Вектор (номінація) конкурсу, у якій бажаєте взяти участь

«Хіт-парад інноваційних освітніх практик»

 1. Назва (тема) конкурсних матеріалів

Методичний проект

«Сфера педагогічних інновацій»

Система роботи над науково-методичною проблемою школи

«Впровадження інтеграції навчання в практику сучасної школи» 

 1. Перелік друкованих джерел, у яких популяризувались дані наробки (якщо такі є)

 1. Поштова адреса учасника

Донецька область, місто Торез-9, вулиця Косарева, 3 

 1. Електронна адреса учасника

shkola.v26@mail.ru 

 1. Адреса, за якою необхідно направити запрошення

 Донецька область, місто Торез-9, вулиця Косарева, 3 

 1. Дозвіл на використання персональних даних автора

Так

 

 

 

ЗМІСТ

 1. Заявка на участь в педагогічній асамблеї «Акме-педагогіка»
 2. Методичний проект «Сфера педагогічних інновацій». Система роботи над науково-методичною проблемою школи. «Впровадження інтеграції навчання в практику сучасної школи»
 3. Звіт з реалізації проекту:
  1. Фотодайджест «Інтеграція в дії»;
  2. Методична скарбничка:
 • Методичний проект «Поєднаємо нез’єднане»;
 • Доповіді: «Впровадження в практику роботи інтегрованих уроків як засіб до профільної підготовки учнів», «Інтегративний підхід до навчання»,  «Інтегрований урок. Аналіз інтегрованого уроку», «Типи і форми інтегрованих уроків», «Новітні технології як засіб підвищення якості освіти»,  «Міжпредметна інтеграція при вивченні фізики та інформатики»;
 • Презентація «Інтеграція навчального процесу як сучасна освітня технологія»( з досвіду роботи);
 • Розробка засідання ШПНМК природничо-математичного циклу «Інтеграція предметів природничо-математичного та гуманітарного циклів у рамках до профільної підготовки учнів»;
 • Матеріали ( презентація) проведення творчої лабораторії «Інтеграція навчальних дисциплін в умовах до профільного навчання»;
 • Творча робота вчителя  «Сучасний урок через призму інтегрованого навчання»
  1.  «Інтеграція в дії» ( розробки інтегрованих уроків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торезький міський відділ освіти

 

Торезька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 26

Торезької міської ради Донецької області

 

вул. Косарева , 3, м. Торез, Донецька обл., 86609, тел. 0952147232

e-mail: shkola.v26@mail.ru Код ЄДРПОУ 25705003

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

«Сфера педагогічних інновацій» Система роботи над науково-методичною проблемою школи.

Впровадження інтеграції навчання в практику сучасної школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мета проекту:

 • Створити та запровадити в закладі систему роботи над науково-методичною проблемою школи «Впровадження інтеграції навчання в практику сучасної школи»;
 • Розробити та експериментально перевірити засоби впливу інтегративної технології навчання та виховання на рівень підготовки особистості до реального життя, формування життєвої компетентності;
 • Впроваджувати технологію інтеграції навчальних дисциплін  з метою створення повноцінного освітнього простору для навчання, виховання та розвитку учнів, модернізації навчально-виховного процесу;
 • Підвищити ефективність навчально-виховного процесу за рахунок застосування інноваційних педагогічних технологій інтегрованого навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання проекту:

 1. Створити педагогічні умови до інтеграції змісту природничих, гуманітарних та естетичних дисциплін в освітньому процесі шляхом залучення педагогів школи до роботи Методичної ради школи, засідань ШПНМК, самоосвіти, вивчення літератури з проблеми інтеграції навчання, сприяння  впровадженню в практику педагогічної діяльності інноваційної технології інтегративного навчання ;
 2. Підвищувати навчальну мотивацію школярів засобами міжпредметних інтеграцій через організацію системи інтегрованих уроків, виховних заходів, курсів за вибором;
 3. Визначити основні тенденції розвитку учнів в умовах впровадження інтегративної системи у навчанні та вихованні шляхом діагностики та моніторингу навчально-пізнавальної діяльності учнів, результативності освітніх досягнень;
 4. Забезпечити професійну реалізацію педагогічних працівників та піднесення соціального статусу педагогів через залучення їх до участі у творчих та професійних конкурсах із впровадження інноваційних методик, проведення рейтингової оцінки педагогічної діяльності, стимулювання праці творчих педагогів.

 

 

 

 

Прогнозований результат:

Системна робота щодо впровадження інтеграції в навчально-виховний процес дозволить:

 • учневі переносити способи дій з одних об’єктів на інші, що полегшить навчання та сприятиме формуванню уявлення про цілісність світу, активізує розумову діяльність школярів, змусить шукати нові способи пізнання навчального матеріалу, впливатиме на формування дослідного типу особистості та врешті-решт формуватиме конкурентоздатну особистість, яка здатна самоутверджуватися у різних соціальних сферах;
 •   об’єднатись всім суб’єктам виховання та навчання та максимально сприятиме підвищенню педагогічного впливу на учня;
 • здійснити моделювання і створення умов для самореалізації та самоствердження особистості всіх суб’єктів освітнього процесу ( реалізація моделі учня, випускника, учителя);

Системна робота щодо впровадження інтеграції в навчально-виховний процес значно поширює вплив виховної системи школи на особистість школяра; є засобом мотивації навчання школярів,сприяє розвитку творчого мислення учнів, дозволяє їм застосувати отримані знання у реальних умовах, є одним із істотних чинників  виховання культури, важливим засобом формування особистісних якостей.

Впровадження інтеграційних технологій навчання  сприятиме використанню різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу. Школа стане для всіх її учасників - і вчителів, і учнів, і батьків, і адміністрації –

 школою співпраці та взаємодії.

Актуальність проекту

Всі знання виростають

з одного коріння - навколишньої дійсності,

мають між собою зв’язки,

а тому повинні вивчатися у зв’язках

Я. Коменський

Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання учнів значною мірою вимагають потребу переосмислення ідеї навчання в контексті виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на принципах гуманітаризації, диференціації та інтеграції.

Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах.

Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних позицій.

Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка, Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо.

З позиції педагогічних наук інтеграція - це процес зближення і взаємопроникнення, який повинен вивести учня на розуміння єдиної наукової картини світу. Необхідність інтеграції зумовлена не лише значним зростанням обсягу наукового знання, а й центральним завданням освіти - розвитку і саморозвитку сутнісних сил дитини в їхній єдності і цілісності. У розвитку сучасних освітніх систем інтеграція виступає провідним принципом, який проявляється як спосіб і процес створення багатомірності картини світу, що об’єднує різні форми відображення дійсності. Інтеграція як об’єднання у ціле певних частин чи елементів вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого створюється цілісна картина світу у навчально-виховному процесі.

Сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності педагогів та учнів, є діючою моделлю активізації пізнавальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, вона стає для всіх її учасників –і вчителів, і учнів, і батьків, і адміністрації - школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до спільної мети.

Головна мета інтеграції - створення у школяра цілісного уявлення про навколишній світ, тобто формування світогляду.

Деякі можливості при інтегрованій побудові навчального процесу, що дозволяють якісно вирішувати завдання навчання і виховання учнів:

1. Збільшення частки проблемних ситуацій у структурі інтеграції предметів активізує розумову діяльність школяра, змушує шукати нові способи пізнання навчального матеріалу, формує дослідний тип особистості.

2. Інтеграція веде до збільшення частки узагальнюючих знань, що дозволяють школяреві одночасно простежити весь процес виконання дій від мети до результату, осмислено сприймати кожен етап роботи.

3. Інтеграція збільшує інформативну ємність уроку.

4. Інтеграція є засобом мотивації навчання школярів, допомагає активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, сприяє зняттю перенапруги та втоми.

Переваги інтегрованого навчання:

 • інтеграція пожвавлює навчальний процес;
 • економить навчальний час;
 • позбавляє від перевтоми.

Інтегровані уроки більш цікаві, тому що не кожний день на уроці присутні два вчителя одночасно, вони допомагають вирішувати більшу кількість задач, використати різні методи і форми навчання, інформаційно-комунікаційні технології, педагогічні програмні засоби навчання.

Застосування в навчальному процесі інтегрованих технологій та інтерактивних форм і методів навчання сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, активної взаємодії учнів. Це така організація навчального процесу, за якої не можлива неучасть учня в колективному процесі пізнання, співнавчання, взаємонавчання.

Інтегровані уроки можна здійснювати між різними навчальними дисциплінами, навіть такими, які, на перший погляд, здаються несумісними.

На таких заняттях формуються наступні компетенції:

 • ціннісно-смислові (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми);
 • загальнокультурні (культура мовлення, почуття патріотизму, історичні дані про рідне місто);
 • інформаційні (робота з комп’ютером, вміння самостійно підбирати необхідний матеріал)
 • комунікативні (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися, лояльно відноситися до людей з іншою точкою зору).

Отже, інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу, її можлива реалізація в межах будь – якого навчального закладу здійснила б перехід цього закладу на новий рівень його розвитку.

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти є помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Оновлення змісту освіти у 21 столітті вимагає розв’язання складної проблеми, як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Адже світ "інформаційного вибуху", який формує нові взаємовідносини між дитиною і знаннями, стає все складнішим, тому учні потребує вміння розв’язувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення.

Отже, головним завданням освіти є підготовка дітей до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних дисциплін. Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.

Досвід роботи показує, що нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, та має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Я. А. Коменський акцентував увагу на необхідності "завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним". Необхідність інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу великий дидакт пояснював таким чином: "Всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках".

Інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми системи освіти, бо вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності викладачів та учнів, є діючою моделлю активізації  інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання.

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам у змозі обирати "опорні" знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

На думку Т. Усатенка, "реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну перебудову не лише педагогічного мислення, а й усієї системи освіти - вихід учителя за межі власного предмета. Настав час осмислювати фактичний матеріал з позиції філософії, здійснювати міжпредметні зв’язки.

Інтегроване навчання допомагає вчителю по-новому бачити свій предмет, більш чітко усвідомлювати його співвідношення з іншими науками; допомагає поєднувати можливості різних навчальних дисциплін у створенні цілісних уявлень учнів про світ, суспільство, науку, мистецтво, літературу.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу світу, прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в організації навчання школярів.

Оцінивши всі «за» та «проти»  інтегрованого навчання, проаналізувавши всі сильні та слабкі сторони педагогічного та учнівського колективу,       зважаючи на те, що навчальний заклад  ТЗШ І-ІІ ступенів № 26 невеликий , у ньому  навчаються 153 дитини та працюють 17 педагогів  в тісному зв’язку один з одним,рішенням  педагогічної  ради було  затверджена   науково-методична проблема  школи «Впровадження інтеграції навчання в практику сучасної школи».

Для  методичного супроводу роботи над науково-методичною проблемою був розроблений інноваційний проект «Сфера педагогічний інновацій», який допоможе  педагогам оптимально побудувати свою діяльність , щоб дати можливість для розвитку кожної дитини для того, щоб вона була успішною в житті.

 

 

 

 

 

 

Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою школи

І етап

Концептуально-організаційний

(2012-2013 н.р.)

Завдання:

 • обґрунтувати актуальність і перспективність впровадження методичної проблеми;
 • скласти список літератури для самоосвітньої діяльності педагогів;
 • з’ясувати  можливість інтеграції навчальних предметів.

ІІ етап

Практично - перетворювальний

( 2013 – 2015 н.р.)

Завдання:

 • Здійснювати цілеспрямовану ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку всіх членів педколективу через засідання педагогічної ради, ШПНМК та інші форми методичної роботи;
 • Виробити методичні рекомендації для всіх учасників освітнього процесу, спрямовані на розв'язання науково-методичної проблеми  школи;
 • Впроваджувати в практику роботи методичні рекомендації.

ІІІ етап

 •  

( 2015 – 2016н.р.)

 •  
 • Організувати проведення контрольно-аналітичних заходів з метою вивчення впливу даного досвіду на розвиток і саморозвиток особистості учня;
 • Провести моніторинг ефективності діяльності педагогічного колективу з упровадження інноваційного досвіду;
 •  Підвести підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

 

План реалізації проекту

«Сфера педагогічних інновацій»

(система роботи над науково-методичною проблемою школи)

 

І етап

Концептуально-організаційний

(2012-2013 н.р.)

Завдання:

 • обґрунтувати актуальність і перспективність впровадження методичної проблеми;
 • скласти список літератури для самоосвітньої діяльності педагогів;
 • з’ясувати  можливість інтеграції навчальних предметів.

 

Зміст роботи

Категорія учасників, відповідальний

Термін виконання

 1.  

З’ясування проблемних питань щодо інтеграції навчальних предметів  для реалізації завдань НВП (вивчення методичної літератури з проблеми впровадження інтеграції у навчально-виховний процес)

 

Керівники ШПНМК

Вересень

 1.  

Обговорення на ШНМК питань щодо позитивного впливу інтегрованих уроків на якість НВП  (обмін думками)

 

Вчителі школи

 1.  

   Визначення основних завдань та очікуваних результатів, які планується досягти в процесі роботи над науково-методичною проблемою школи.

 

Творча група вчителів

 1.  

Формування проектної групи, розподіл обов’язків .

 

 

Керівник творчої групи

Жовтень

 1.  

Проблемна педрада.

«Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів»

ЗДНВР

Листопад

 1.  

Написання актуальності  проекту «Сфера педагогічних інновацій»

 

 

Керівник творчої групи

Грудень

 1.  

Засідання ШНМК вчителів:

 • «Впровадження в практику роботи інтегрованих уроків як засіб допрофільної підготовки учнів»;

 

 • «Роль і місце способів інтеграції в початковій школі»;

 

 

 • «Інтегровані уроки – один із засобів розвитку інтересу до навчальних предметів»

керівники ШПНМК

Січень

 

 

 

 

 1.  

Робота над творчим завданням:

 • Збір інформації (формування теки методичних матеріалів, пошук медіа ресурсів зпроблеми впровадження педагогічниї технології інтеграції навчального матеріалу);

 

 • Опрацювання відповідної     

літератури, періодичних педагогічних видань, освітніх сайтів з метою створення картотеки методичних та медіатеки презентаційних матеріалів проблеми інтеграції.

 

 

Творча група проекту

 1.  

Робота над творчим завданням:

 • Складання  власного маршрутного листа самоосвітньої діяльності з проблеми інтеграції

 

 

 

Вчителі школи

 

Лютий

 1.  

 

Внесення змін у план самоосвітньої діяльності  педагогів школи

 

 

 1.  

Творче завдання:

 • «Знаходження спільних “ монокристалів”, на яких будується інтеграція». Пошук міжпредметних зв’язків щодо інтеграції навчальних предметів

 

Вчителі школи

Березень

 1.  

Проблемна педрада.

 

 • «Інтеграційні процеси в освіті як формування цілісної системи знань, умінь особистості, розвиток їх творчих здібностей, потенційних можливостей.»

 

ЗДНВР

Квітень

 1.  

 

Засідання Методичної ради

 Підбиття підсумків реалізації заходів концептуально-організаційного етапу.

 

Заступник директора навчально-виховної роботи

Травень

 1.  

Проведення діагностики вчителів школи щодо готовності впровадження технології інтегрованого навчання у навчально-виховний процес

 

 

Заступник директора навчально-виховної роботи

Травень

 

 

 

 

 

 

ІІ етап

Практично - перетворювальний

( 2013 – 2015 н.р.)

Завдання:

 • Здійснити цілеспрямовану ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку всіх членів педколективу зпроблеми інтегративного навчання через участь вчителів школи у засіданнях  педагогічної ради, ШПНМК та інших  формах методичної роботи;
 • Виробити методичні рекомендації для всіх учасників освітнього процесу, спрямовані на розв'язання науково-методичної проблеми  школи;
 • Впроваджувати в практику роботи методичні рекомендації.

Зміст роботи

Категорія учасників, відповідальний

Термін виконання

 1.  

Тематична нарада при заступникові директора

 • «Про роботу педколектива над проблемною темою. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради».

Вчителі школи, ЗДНВР

Вересень 2013

 1.  

Засідання Методичної ради

 • Обговорення результатів діагностики готовності педколектива школи до  інноваційної діяльності. З’ясування проблемних питань щодо впровадження технології інтеграції навчальних предметів  для реалізації завдань навчально-виховного процесу.

Вчителі школи, ЗДНВР

 1.  

Засідання  ШНМК

 • « Вплив  інтегрованих уроків  на якість знань учнів»
 • «Типи і форми  інтегрованих уроків»

Керівники ШПНМК, вчителі

 1.  

Визначення основних завдань та очікуваних результатів, які планується досягти в процесі реалізації ІІ етапу роботи над науково-методичною проблемою школи.

Творча група вчителів

 1.  

Презентація проекту «Поєднаймо нез’єднане»

Творча група вчителів природничо – математичного циклу

Жовтень 2013

 1.  

Проблемна педрада.

 • «Інтегрований урок – ефективний інструмент впровадження нових Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти»

ЗДНВР

Листопад

2013

 1.  

Складання графіку проведення інтегрованих уроків вчителями школи

 1.  
 • Практикум «Крапка дотику» (складання переліку тем навчальних дисциплін природничого , математичного, гуманітарного, естетичного спрямування , які дають можливість для проведення інтегрованих уроків)
 • Обмін результатами пошукової роботи

 

Керівник творчої групи, вчителі школи

Грудень

2013

 1.  

Засідання ШНМК вчителів

 • «Новітні технології як засіб підвищення якості освіти. Інтегровано особистісно-орієнтована технологія освітнього процесу в початковій школі як засіб підвищення якості освіти.»;
 • «Впровадження в практику роботи інтегрованих уроків як засіб до профільної підготовки учнів»

 

керівники ШПНМК, вчителі школи

Січень, 2014

 1.  
 • Складання графіку проведення інтегрованих уроків.
 • Розробка і проведення інтегрованих уроків:
 • « Подарунок другові », 5 клас

  ( Трудове навчання. Образотворче мистецтво.  Розвиток зв’язного мовлення);

 • «Математична спадщина стародавніх греків» , 6 клас (Історія.  Математика);
 • «Звуки [дз]  [дз'] буквосполучення дз»
 • Мешканці весняного лісу», 1 клас  (Навчання грамоти. Я і Україна);
 • «Людина починається з добра» , 2 клас (Літературне читання. Позакласне читання);
 • «Характеристика образів повісті

Я. Стельмаха «Химера лісового озера», 6 клас (Українська література. Математика);

 • «У чому краса людини», 6 клас (Українська мова.  Інформатика);
 • «Естери. Складні речення» , 9 клас (Українська мова.  Хімія);
 • «Повторення вивченого про дієслово. Тварини лісу»  , 3 клас (Українська мова. Природознавство)

 

 • Проведення  Тижня  інтегрованого навчання

 

Вчителі школи

Січень-травень 2013

 

 

 

 

Вересень-грудень 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2015

 1.  

Робота над творчим завданням:

 • Аналіз та обговорення відвіданих уроків ( члени ШПНМК);
 • Внесення змін у план самоосвітньої діяльності щодо реалізації наданих рекомендацій ( члени ШПНМК);
 • Поповнення  методичної картотеки «Інтеграція як чинник формування життєвої компетентності особистості»

Творча лабораторія передового педагогічного досвіду у межах освітнього округу  «Інтеграція навчальних дисциплін в умовах до профільного навчання»

члени ШПНМК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ШПНМК суспільно-гуманітарного циклу

 

Січень 2014-

квітень 2015

 

 

 

 

Лютий 2014

 

 1.  

Проблемна педрада

"Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільного педагога".

 • «Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інтеграції»   

 

 • «Шляхи, форми і методи інтеграції навчального процесу на уроках української мови та літератури»  

 

  

 • «Розвиток життєвих компетенцій учнів засобами впровадження  елементів історизму на уроках математики».

 

 • «Міжпредметна інтеграція при вивчені фізики та інформатики».

 

 

 • «Впровадження міжпредметних зв’язків на уроках в початковій школі».

 

ЗДНВР, вчителі школи

 

 

 

 

 

 

Березень

2014

 

 

<