26.01.2016

Українська мова . 8 клас

ТЕМА: Односкладні речення. Види односкладних речень.

1. Опрацюйте теоретичний матеріал по темі (дивись презентацію)

Доброго ранку!

2. Виконайте завдання:

2.1. Прочитайте і спишіть односкладні речення спочатку з головним членом-присудком, а потім з головним членом-підметом. Головні члени речення підкресліть.

•1.Неділя. 2. Послухаю цей дощ. 3.Цілую всі ліси. 4. Криши, ламай, трощи стереотипи! (Л.Костенко). 5. Покинь. Дивись. Краще дивись, як мла намулиться, як листопадний мокрий лист в краплисту шибку писком тулиться (М.Вінграновський). 6. Друга пізнають у біді (Народна творчість). 7. Весна. Жайворонки в небі (І.Цюпа). 8. У хаті не сиділося (Панас Мирний).

2.2. Спишіть. Підкресліть граматичну основу речень. Зазначте в дужках після кожного речення, односкладне чи двоскладне воно.

1. Ми з матір’ю готуємо обід. 2. Надворі тихо, безвітряно. Тільки згори, з південного степу несе чебрецевим духом. 3. Від цього величезного світу голова йде обертом. 4. Заплющую очі, сильно-сильно заплющую, до пекоти, до червоного жару... 5. Не кричіть. Не жахайтесь. Не кличте мами. 6. Сонячне кіно! 7. Обідня спека. Задуха. Ліниво хлюпоче вода (З тв. В.Близнеця).

2.3. Виконайте тестові завдання:

1. Укажіть просте речення, яке є  односкладним           
A) Він говорить, що на вербі груші ростуть.
Б) Під лежачий камінь вода не тече.
B) Без праці не проживеш (Народна творчість).
Г) Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади (Л. Костенко)

2. Укажіть просте односкладне речення, яке має головний член у формі присудка

A) За одним разом дуба не зрубаєш (Народна творчість).
Б) Ось і випускний вечір! 
B) Хрестоносці заздрісно дивились на місто (А. Варшавський).
Г) Творчість завжди мрійпа і тривожна (В. Симоненко).

3. Прочитайте текст. Виконайте завдання  до нього.

(1) Подвір’я й хати навколо потопали в сніжно-білій незайманочистій заметілі вишневого квітування. (2) Холодними сніговими кучугурами, ніби клапті недоталого снігу, цвіли по ровах та видолинках терни. (3) А по широкій долині скрізь, куди тільки сягав зір, на рівних, синювато чорних підметах, на пагорбах городів, біліли, з гори до низу облиті кетягами цвіту, високі, старезні столітні груші-дички.

(В.Козаченко)

4. Вставте в речення слово, за допомогою якого від наведеного речення можна утворити інше, яке буде:

А)    двоскладним            Приїхав на навчання                  

Б) односкладним          Ми їдемо на екскурсію